Asker Entreprenør er nå i full gang på tomten. For øyeblikket er det hovedsakelig grunn- og betongarbeider nederst i delfelt 1 som utføres.

Dag Arne Nilsen avd. Kongsberg, som utfører betongarbeid på Heggedal Terrasse, er nå i full gang med rekke A. Det støpes såler og fundamenter, og de er i gang med Thermomur.

Aktiv Veidrift jobber med grunnarbeidene for rekke B, C og D, og har god fremdrift med boring, sprenging og graving.