Aktiv Veidrift jobber for fullt med boring, sprenging, pigging, graving og støttemurer. De jobber seg oppover på tomta, og nå er også grunnarbeidene for den første p-kjelleren i full gang. På rekke A er skallvegger, thermomur og plattendekke ferdig, og det er straks klart for elementmontasje av treelementer. Rekke B begynner også å ta form med både stripefundamenter og thermomur. Rekke C er ferdig avrettet, og betongarbeidene er i gang også her. Videre vil grunnarbeidene på rekke D bli ferdig, og betongarbeidene vil starte opp.