Det er fortsatt høy drift på Heggedal Terrasse, og prosjektet blir mer og mer ferdigstilt for hver dag som går. Alle de 13 rekkene er montert, og det er nå fult fokus på å få ferdigstilt de innvendige arbeidene i de siste rekkene. Uteområdene har også god progresjon med blant annet legging av asfalt, montering av basseng, belegningsstein osv.