I rekke A har flisleggeren og maleren startet, og det nærmer seg oppstart for kjøkken og parkett. I rekke B og C holder tømrerne og de tekniske fagene på for fult. Rekke D er snart ferdig montert, og takene tekkes fortløpende som takene kommer på. På rekke I, G og J pågår det betongarbeider.  I p-kjelleren under rekke E har betong-entreprenøren fått opp alle vegger, og skal nå starte på dekket over p-kjelleren. Arbeidene på byggetrinn 2 har også startet opp, og her holder grunnentreprenøren på med boring og sprenging for den andre p-kjelleren. Ellers jobbes det med utomhus, og klargjøring for videre tomter.