Byggingen på Heggedal Terrasse pågår for fult ut i høstmånedene, og vi vil snart gå mot ferdigstillelse av betong på den siste rekken på byggetrinn 1. Rekke A nærmer seg helt ferdig både innvendig og utvendig, og det skal snart legges gress og sedum på takene. På Rekke B monteres det gress og sedum denne uken, og fremdriften innvendig ligger rett bak rekke A.  I rekke C er maleren og flislegger ferdig, og det monteres trapper denne uken. I rekke D er innvendig tømmer ferdig, mens maleren og flisleggeren jobber der nå. I rekke E monteres det treelementer, og de første leilighetene er allerede under tak. I de resterende rekkene jobbes det med innvendig tømmer, rør, elektro og ventilasjon. Betongentreprenøren jobber med ferdigstillelse av rekke H. De arbeider også med p-kjelleren på byggetrinn 2, som nå har tre vegger.  På utomhus arbeides det med trapper ned til rekke A, den slyngede gangstien på østsiden av rekke A, uteområde vest for rekke B, og uteområde nedenfor rekke D.