Arbeidet pågår for fult på Heggedal Terrasse! Nå er 5 (og snart 6) av 13 rekker under tak. I rekke A er maleren ferdig, og det monteres nå kjøkken og parkett. Innvendig tømmer, rørlegger, elektro og ventilasjon og flislegger jobber videre i rekke B,C og D. I rekke I holder Elementmontørene på med å klargjøre bygget for de innvendige arbeidene, mens rekke J monteres nå. Betongarbeidene for rekke G er ferdig, og betongarbeidene på rekke E pågår for fult. P-kjelleren på delfelt 1 har fått dekke, og det er snart oppstart for betongarbeider på p-kjelleren i delfelt 2. I uteområde jobbes det med å etablere støttemurer og gangveier.