Det er fortsatt full drift på Heggedal Terrasse! 7 av 13 rekker er under tak, og det er snart klart for elementmontering på den åttende rekken. Rekke A nærmer seg ferdig, og det skal snart monteres takluke, og legges gress og sedum på takene. Rekke B kommer hakk i hel, og her er det både malt, lagt fliser og montert kjøkken. I rekke C holder maleren og flisleggeren på. I de resterende rekkene jobbes det med innvendig tømmer, rør, elektro og ventilasjon. Betongentreprenøren jobber med klargjøring av rekke E og H for elementmontering. De arbeider også med p-kjelleren på byggetrinn 2, som virkelig begynner å ta form. I uteområde jobbes det fort fult med utomhus. Nedenfor rekke A kan man blant annet se at det er montert en hinderløype.