Det arbeids for fullt på Heggedal Terrasse, og den ellevte (11.) rekken/bygget (rekke P) er snart under tak. I delfelt 1 begynner de fleste rekkene/byggene å bli ferdige, og ØMF og BH (byggherrer) er godt i gang med egenbefaringer av boligene.

I rekke G og E holder faggruppene på med å ferdigstille innvendige arbeider, mens maler og flislegger er godt i gang og arbeider for fullt i rekke H.

I delfelt 2 arbeider tømmer, rørlegger, elektro og ventilasjon i rekke L ned innvendig arbeider, samtidig som rekke P blir montert. I rekke N-O arbeides det med betongarbeider, og i rekke M blir det klart for betongaebeider innen kort tid.