På Heggedal Terrasse er alle de ni rekkene på byggetrinn 1 oppe og har tette tak. De første rekkene er så godt som ferdig både innvendig og utvendig, og vi er godt i gang med egenbefaringer. Samtidig som det er full drift innvendig i byggene jobbes det på spreng med utomhus før vinteren slår til for fult. I p-kjelleren jobbes det med det semiautomatiske parkeringsanlegget.

Vi er også godt i gang med byggetrinn 2. Betongen på p-kjelleren er ferdig, og betongentreprenøren jobber nå på to av rekkene. Grunnentreprenøren jobber med å klargjøre de siste tomtene og VA før jul.