Vinteren nærmer seg med stormskritt, og på Heggedal Terrasse bygges det for fult. Rekke A er så godt som ferdig innvendig og utvendig, og det blir nå gått egenbefaringer. Rekke B ligger rett bak, og her er byggevask rett rundt hjørnet. I rekke C holder rørlegger og elektriker på med utstyrsmontering. I rekke D er maleren, flisleggeren og kjøkkenmontøren ferdig, så her legges det nå parkett. I rekke I monteres det kjøkken, mens maleren holder på i rekke J. I rekke G holder tømreren på med å ferdigstille samtidig som maleren har startet i noen leiligheter. Rekke E er ferdig tekket, og det er full drift for rørleggeren, elektrikeren, ventilasjon og tømreren innvendig. På den siste rekken på delfelt 1 monteres det treelementer, og vi kan snart si at hele delfelt 1 er under tak! Driften på delfelt 2 er også godt i gang med både klargjøring av tomter, ferdigstillelse av betongen for p-kjelleren og VA.