Det har blitt lysere og om ikke lenge skal klokkene stilles. Det er full aktivitet fra Asker Entreprenør med montering av treelementer i rekke A, og det vil snart bli klar for både taktekking og innvendige arbeider. På rekke B og C jobbes det med betongarbeider, rør og elektro.

Aktiv Veidrift arbeider seg videre oppover feltet med grunnarbeidene som går for fullt med både med boring, sprenging, pigging, graving og støttemurer.